Nyheter

EMA har publicerat sin första säkerhetsrapport om Comirnaty

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har släppt sin första säkerhetsrapport av Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty mot Covid-19. Läkemedelsverket meddelar på sin hemsida att inga nya biverkningar har identifierats i rapporten.

– Misstänkta biverkningar som rapporterats sedan vaccinationsstart är i linje med läkemedlets säkerhetsprofil, enligt beskrivningen i produktinformationen, säger Veronica Arthurson som är chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.Allergisk reaktion, så kallad anafylaxi, är sedan tidigare en känd biverkning av vaccinet. Enligt rapporten går det i dagsläget inte att saga hur vanlig biverkningen är och i produktinformationen bedöms frekvensen som okänd. EMA kommer att släppa säkerhetsrapporter av samtliga godkända vaccin mot Covid-19 varje månad. Säkerhetsövervakningen av Comirnaty fortgår via EU:s säkerhetsövervakningssystem där bland annat EU:s databas över misstänkta biverkningar EudraVigilance ingår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *