Påverkan på muskler och leder

Myopati är en skelettmuskelskada som ibland utvecklas till ett allvarligt tillstånd kallat rhabdomyolys. Patienten upplever svaghet och smärta i musklerna och mörkfärgad urin. Biverkningen är ovanlig och kopplas till blodfettssänkande läkemedel, så kallade statiner. Cirka 15-50 procent av alla patienter som drabbas av rhabdomyolys får också akut njursvikt.

Swedegene har hittills samlat in 48 fall av rhadomyolys till studien.