Agranulocytos och tyreostatika

Agranulocytos vid behandling av giftstruma

Agranulocytos är en biverkning som innebär att de vita blodkropparna sjunker och immunförsvaret blir svagare. Biverkningen, som är potentiellt livshotande, är associerad med bland annat läkemedel mot giftstruma såsom Tiotil och Thacapzol.  Swedegene har tillsammans med ett antal internationella forskare publicerat en vetenskaplig artikel i The Lancet Diabetes & Endocrinology som visar att vissa genvarianter förutsäger vilka patienter som löper risk att drabbas av agranulocytos vid behandling av exempelvis Tiotil och Thacapzol.

På sikt hoppas Swedegene att resultaten kan användas för att utveckla genetiska test där patienter som löper risk att drabbas av agranulocytos identifieras innan behandling.