Lukt- och smaknedsättning

Nedsatt eller förlorad lukt och smak kan orsakas av flera skäl och kan vara mer eller mindre övergående. Swedegene studerar de genetiska mekanismerna bakom lukt- och smaknedsättning relaterad till antibiotika eller läkemedel mot virussjukdomar.