Swedegenes medlemmar

Mia Wadelius och Pär Hallberg är ansvariga för studien. Pär Hallberg är kontaktperson för frågor om biobank och personuppgifter. 

 

Mia Wadelius, professor, vetenskaplig ledare
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tel: 018 611 4945
Mia.Wadelius (at) medsci.uu.se

 

Pär Hallberg, docent, projektledare
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tel: 018-611 6103
Par.Hallberg (at) medsci.uu.se

 

Marco Cavalli, docent
Uppsala universitet, Uppsala

 

Håkan Melhus, professor, överläkare
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Erik Eliasson, professor, överläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Tel: 08-585 800 00

 

Eva Prado, forskningsassistent
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Sara Ask, forskningsassistent
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ulrica Ramqvist, forskningssjuksköterska
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Hugo Kohnke, biomedicinsk analytiker
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Joel Ås, bioinformatiker, doktorand
Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Sofia Attelind, apotekare
Läkemedelsverket, Uppsala

 

Anders Sundström, epidemiolog
Läkemedelsverket, Uppsala