Finansiering

Swedegene finansieras av följande organisationer och fonder:

 

Det sjunde ramverksprogrammet (FP7)

 

Vetenskapsrådet

 

Svenska Läkaresällskapet

 

Läkemedelsverket

 

Landstinget i Uppsala län

 

Hjärt- och lungfonden

 

Selanders stiftelse

 

Thuréus stiftelse