Swedegene

Swedegene är ett forskningsprojekt som studerar de genetiska faktorerna bakom läkemedelsbiverkningar

Swedegene är ett forskningsprojekt som studerar genetiska mekanismer bakom svåra och dosoberoende läkemedelsbiverkningar. Projektet startades 2010 och är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket. Swedegene studerar de genetiska faktorerna kopplade till angioödem (slemhinnesvullnad), lever- eller njurskador, förändringar av blodbilden (t.ex. låga nivåer av vita blodkroppar), muskelsvaghet, hudreaktioner, narkolepsi, störningar av hjärtats rytm, viktuppgång, psykiska biverkningar, störning av saltbalansen i blodet, plötsliga benbrott, skelettsönderfall i käken, hörselnedsättning, inflammation i bukspottkörteln, med mera. Från 2021 har vi även startat ett separat projekt, Swedegene Covid19, som undersöker både genetiska och immunologiska faktorer bakom biverkningar av vaccin mot Covid19. Se menyraden längre ner för längre beskrivningar av de biverkningar som vi studerar.

Varför studeras läkemedelsbiverkningar?

Sjukhusinläggningar på grund av biverkningar av läkemedel beräknas uppgå till cirka tio procent av den totala budgeten inom sjukvården. De biverkningar som inte är ett resultat av överdosering är ofta oförutsägbara och ibland mycket allvarliga. Swedegene hoppas kunna minska antalet biverkningar genom att studera om det finns genetiska förklaringar till varför de uppkommer. Syftet är att studera de genetiska (ärftliga) faktorerna bakom biverkningar av läkemedel för att i framtiden kunna förutsäga risker för biverkningar hos enskilda patienter med hjälp av genetiska test. Läs mer.