Delta i studien

Har du drabbats av biverkningar av läkemedel? Du måste ha fyllt 18 år och drabbats av någon av biverkningarna som vi studerar. Det är också viktigt att du har uppsökt sjukvården i samband med att du drabbades av biverkningen och att den finns dokumenterad i din journal. Det spelar däremot ingen roll när du drabbades eller om du inte längre använder det (eller de) läkemedel som misstänks. Ingen ersättning utgår för ditt deltagande men det kostar ingenting för dig att delta.

 

Att delta i studien innebär kortfattat att du:

– Går igenom en enkät på telefon.

– Tar blodprover vid ett tillfälle vid närmaste vårdcentral eller sjukhus. Egenprovtagning med salivprover finns också som möjlighet.

– Skriver under en samtyckesblankett och skickar tillbaka i bifogat svarskuvert.

 

Intresseanmälan

För att vara med i studien måste du fylla i en intresseanmälan på denna hemsida där du uppger namn, kontaktinformation och vilken biverkning du drabbats av samt misstänkta läkemedel (det kan ibland vara flera eller en kombination av läkemedel). En sjuksköterska kommer sedan att kontakta dig per telefon inom någon vecka. Om biverkningen anses relevant för studiens ändamål så registreras dina uppgifter i en databas och du blir senare uppringd av en forskningsassistent. Tillsammans med forskningsassistenten bokar ni in en tid för en telefonintervju, då ni går igenom en enkät som du antingen får hem med posten eller via mejl före intervjun. Frågorna handlar om biverkningen, din läkemedelsbehandling och sjukhistoria och tar cirka femton minuter att gå igenom. Du får också hem ett kitbrev som innehåller en samtyckesblankett med bifogat svarskuvert och tre blodprovsrör med tillhörande remiss som ligger i ett föradresserat vitt vadderat kuvert. 

Blodprovsrören och remissen tar du med dig till närmsta vårdcentral eller sjukhus när det passar dig bäst mellan måndag – torsdag. Undvik gärna att ta blodorpoverna på en fredag eller före en röd dag. Observera att du måste ta blodproverna antingen på en måndag eller på en tisdag om du är med i studien med anledning av biverkningar av vaccin mot covid-19. Du behöver inte vara fastande. Efter att du tagit blodproverna så lägger du tillbaka dem i det föradresserade vadderade kuvertet och postar det på närmaste gula postlåda samma dag som du tar proverna. Om sjukvårdpersonalen tar ut en avgift för blodprovstagningen så ska de skicka fakturan till oss, fakturaadressen står på remissen. Du skriver även under samtyckesblanketten och skickar tillbaka till oss i bifogat svarskuvert. Du behöver inte skicka tillbaka den ifyllda enkäten till oss.

Om du inte kan ta blodprover så kan vi också skicka hem salivprover till dig. Dessa tas hemifrån och du behöver isåfall inte uppsöka en vårdcentral eller ett sjukhus för att ta proverna.

 

Observera att deltagandet inte är en del i någon sjukvårdsdiagnostik och att vi inte kan ge något besked om hurvida du har någon genetisk markör som kan kopplas till en biverkning.

 

Tack för din medverkan!