Blödningar

Swedegene studerar oväntade blödningar i samband med behandling av blodförtunnande läkemedel som har kommit ut på marknaden på senare år, såsom Pradaxa, Eliquis och Xarelto. Blödningarna kan variera från lindriga varianter som till exempel näsblödning, till mer allvarliga tillstånd med blödningar i hjärnan.

Hittills har 52 fall av blödningar samlats in till studien.