Ruptur av hälsenan

Ruptur av hälsenan är en biverkning som främst är associerad med antibiotikagruppen fluorokinoloner. Hälseneruptur innebär att hälsenan helt eller delvis går av under fysisk aktivitet utan yttre våld.

Diagnosen hälseneruptur ställs kliniskt och det är därför viktigt att läkare får titta på hälsenan i ett så tidigt stadium som möjligt för att inte skadan ska förvärras.

Swedegene undersöker om det finns genetiska skillnader mellan individer som har drabbats av ruptur av hälsenan relaterat till fluorokinoloner (exempelvis Ciprofloxacin). Hittills har 19 fall samlats in till studien.

Vi har tidigare skrivit om biverkningen här.