Neurologiska och psykiska biverkningar

Swedegene studerar neurologiska och psykiska biverkningar som främst är kopplade till användning av antibiotika, läkemedel mot virussjukdomar eller malariaprofylax (exempelvis mefoklin).

Swedegene har i nuläget samlat in 78 fall där personer drabbats av psykiska biverkningar av antibiotika eller meflokin.

Du kan läsa mer om psykiska biverkningar som är associerade med mefoklin här.