Låga nivåer av vita blodkroppar

Låga nivåer av vita blodkroppar är ett potentiellt livshotande tillstånd som innebär att de vita blodkropparna i blodet minskar. Detta ökar risken för infektioner eftersom immunsystemet försvagas. Den allvarligaste formen heter agranulocytos, följt av neutropeni och leukopeni.

Swedegene har hittills samlat in 172 fall av biverkningen.

Swedegene har publicerat följande vetenskapliga artiklar i ämnet:

Hallberg P, Eriksson N, Ibañez L, Bondon-Guitton E, Kreutz R, Carvajal A, Lucena M, Sancho Ponce E, Sainz Gill M, Douros A, Lapeyre-Mestre M, Montastruc JL, Ruiz-Nuñes J, Stephens CM, Martin J, Axelsson T, Yue QY, Magnusson PK, Wadelius M, on behalf of EuDAC. ”Genetic variants associated with antithyroid drug-induced agranulocytosis: a genome-wide association study in a European population”, Lancet Diabetes Endocrinol 2016 Jun;4(6):507-16.

Wadelius M, Eriksson N, Ibañez L, Bondon-Guitton E, Kreutz R, Carvajal A, Lucena MI, Sancho Ponce E, Sainz Gill M, Douros A, Lapeyre-Mestre M, Montastruc JL, Ruiz-Nuñes J, Stephens CM, Martin J, Axelsson T, Yue QY, Magnusson PKE, Hallberg P, on behalf of EuDAC. ”Sulfasalazine-induced agranulocytosis is associated with human leukocyte antigen alleles”, Clin Pharmacol Ther 2017 Aug 1.

Här finns en sammanfattning av artikeln som behandlar sambandet mellan agranulocytos och sulfasalazin. Vi har även skrivit om artikeln för Läkartidningen