Hosta

Torrhosta kan uppkomma i samband med behandling av ACE-hämmare (blodtrycksmedicin). Fass listar hosta som en ”vanlig” biverkning. En av tio personer som använder läkemedlet Enalapril drabbas av hosta.

Swedegene studerar om genetiska skillnader mellan individer kan förklara varför vissa patienter drabbas av hosta i samband med behandling av blodtrycksmedicin. Hittills har 151 patienter samlats in till studien.

Swedegene har publicerat följande vetenskapliga artiklar om ACE-hämmare och hosta:

Hallberg P, Persson M, Axelsson T, Cavalli M, Norling P, Johansson HE, Yue QY, Magnusson PK, Wadelius C, Eriksson N, Wadelius M. ”Genetic variants associated with ACE inhibitor-induced cough: a genome-wide association study in a Swedish population”, Pharmacogenomics 2017 Feb;18(3):201-213.

Här har vi skrivit en sammanfattning (på svenska).

Hallberg P, Nagy J, Karawajczyk M, Nordang L, Islander G, Norling P, Johansson HE, Kämpe M, Hugosson S, Yue QY, Wadelius M. ”Comparison of clinical factors between patients with angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced angioedema and cough”, Ann Pharmacother 2017 Apr;51(4):293-300.

Här har vi skrivit en sammanfattning (på svenska).