Skelettsönderfall i käken

Osteonekros i käken är en känd men relativt ovanlig biverkning av bisfosfonater, som används för att behandla olika sjukdomstillstånd i skelettet. Osteonekros innebär att benvävnaden i käken försvagas så att ett svårläkt sår bildas. Diagnosen osteonekros ställs om tre kriterier uppfyllts: patienten har behandlats med bisfosfonater (alternativt med läkemedlet denosumab), såret i käkbenet har vart synligt i minst åtta veckor och käkbenet har inte utsatts för strålbehandling.

Hittills ingår 107 patienter i studien som har använt bisfosfonater och drabbats av frakturer i benet eller i käken. 

Swedegene har publicerat en vetenskaplig artikel om osteonekros:

Fung P, Bedogni G, Bedogni A, Petrie A, Porter S, Campisi G, Bagan J, Fusco V, Saia G, Acham S, Musto P, Petrucci MT, Diz P, Colella G, Mignogna MD, Pentenero M, Arduino P, Lodi G, Maiorana C, Manfredi M, Hallberg P, Wadelius M, Takaoka K, Leung YY, Bonacina R, Schiødt M, Lakatos P, Taylor T, Riu G, Favini G, Rogers SN, Pirmohamed M, Nicoletti P; GENVABO Consortium., Fedele S. ”Time to onset of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: a multicentre retrospective cohort study”, Oral Dis. Oral Dis 2017 May;23(4):477-483.

Här har vi skrivit en sammanfattning (på svenska).