Allvarliga hudreaktioner

Stevens-Johnsons syndrom (SJS) är en svår biverkning i huden med brännskadeliknande blåsbildning, hudavlossning och angrepp på kroppens slemhinnor. Den allvarligaste formen heter Toxisk epidermal nekrolys (TEN) och är ett potentiellt livshotande tillstånd.

Swedegene har för närvarande samlat in 58 fall av svåra hudreaktioner.

Vi har tidigare skrivit om biverkningen här.