Fototoxiska hudreaktioner

Hudreaktioner på grund av överkänslighet för soljus är främst relaterat till NSAID-preparat, dvs. antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel, t.ex. Ibuprofen. Reaktionen är också kopplad till fluorokinoloner som är en grupp av antibiotika.

Hittills har Swedegene samlat in 48 fall av fototoxiska reaktioner kopplat till NSAID-preparat och fluorokinoloner.