Störning av hjärtats rytm

Störning av hjärtats rytm kallad QT-förlängning är en biverkning som är associerad med en mängd olika läkemedel, till exempel amiodaron, sotalol och prokainamid. Biverkningen är mycket ovanlig och upptäcks via EKG. 

Lång QT-tid ökar risken för en ovanlig och svår form av hjärtflimmer kallad Torsades de pointes. Vi samlar även in patienter som haft detta.

Swedegene har hittills samlat in 17 fall som haft störning av hjärtats rytm.