Håravfall

Håravfall kan uppstå av flera skäl. Ett av dessa är medicinutlösta. Flera olika läkemedel kan utlösa reaktionen, vanligast är cytostatika, men även antikoagulanta (heparin och warfarinderivat), betablockerare och litium kan orsaka håravfall.

Swedegene har hittills samlat in 26 fall av håravfall som inte utlösts av cytostatika till studien.