Nyheter

Läkemedelsverket slutar med dagliga uppdateringar om biverkningar

Från januari månad publicerade Läkemedelsverket dagliga uppdateringar på sin hemsida över misstänkta biverkningar kopplade till vaccin mot Covid-19. Detta efter en överenskommelse på EU-nivå om ökad transparens och tydlighet kring misstänkta biverkningar. Nu meddelar myndigheten i ett pressmeddelande att uppdateringarna kommer att ske veckovis istället för på daglig basis, detta för att ge en mer representativ bild av rapporteringsläget.
Uppdateringarna kommer enbart att bestå av de tio vanligast förekommande inrapporterade misstänkta biverkningarna, istället för samtliga inkomna misstänkta biverkningar. Myndigheten understryker att biverkningarna enbart är misstänkta biverkningar och att de saknar fastställt orsakssamband.
– När allt fler och fler vaccineras och ett ökande antal rapporter om misstänkta biverkningar kommer in är vår bedömning att dagliga uppdateringar inte längre är meningsfullt för att ge en representativ bild av biverkningsläget, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet, i pressmeddelandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *