Leverskador eller förhöjda levervärden

Swedegene studerar leverskador och förhöjda levervärden i samband med användning av läkemedel. Amoxicillin och flucloxacillin är två typer av antibiotika som är associerad med detta, men vi studerar även leverreaktionersom är associerade med  andra läkemedel.

För att fastställa att en leverskada beror på en läkemedelsbiverkning så måste ett tidssamband uppvisas mellan leverskadan och intaget av det misstänkta läkemedlet. Dessutom ska alla andra möjliga förklaringar till skadan uteslutas.

Swedegene har hittills samlat in 270 fall av läkemedelsinducerade leverskador.

Swedegene har publicerat en vetenskaplig artikel i ämnet:

Nicoletti P, Aithal GP, Bjornsson ES, Andrade RJ, Sawle A, Arrese M, Barnhart HX, Bondon-Guitton E, Hayashi PH, Bessone F, Carvajal A, Cascorbi I, Cirulli ET, Chalasani N, Conforti A, Coulthard SA, Daly MJ, Day CP, Dillon JF, Fontana RJ, Grove JI, Hallberg P, Hernández N, Ibáñez L, Kullak-Ublick GA, Laitinen T, Larrey D, Lucena MI, Maitland-van der Zee AH, Martin JH, Molokhia M, Pirmohamed M, Powell EE, Qin S, Serrano J, Stephens C, Stolz A, Wadelius M, Watkins PB, Floratos A, Shen Y, Nelson MR, Urban TJ, Daly AK, ”Association of Liver Injury From Specific Drugs, or Groups of Drugs, With Polymorphisms in HLA and Other Genes in a Genome-Wide Association Study”, Gastroenterology. 2017 Apr.

Här finns en sammanfattning (på svenska).