Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner beror på att immunförsvaret överreagerar mot ett ämne, till exempel en läkemedelssubstans. Reaktionernas allvarlighetsgrad kan variera. En svår form som kallas anafylaktisk reaktion börjar med klåda och känsla av oro eller tryck över bröstet och senare utvecklas utslag, blodtrycksfall och andnöd. I svåraste fallen övergår det i anafylaktisk chock med medvetslöshet. Reaktionen kan vara livshotande och omedelbar vård är nödvändig.

Swedegene har hittills samlat in 313 fall av allergiska eller överkänslighetsreaktioner, främst kopplat till antibiotika och NSAID-preparat (antiinflammatoriska läkemedel).