Inflammation av bukspottskörteln

Bukspottkörteln sitter högt upp i buken på vänster sida. Dess funktion kopplas till matsmältningen och reglering av blodsockret. Så kallad pankreatit innebär att bukspottkörteln inflammeras och har vart en känd biverkning under lång tid. Pankreatit innebär att patienten drabbas av kraftig smärta och måste söka akut läkarvård. Inflammationen kan också vara av en lindrigare sort.

Swedegene har hittills samlat in 79 fall av pankreatit.