Slemhinnesvullnad

Angioödem är en allergisk reaktion som innebär att huden eller slemhinnorna i ansiktet svullnar. Svullnaden kan uppstå i till exempel munnen, tungan, halsen, ögonen och kinderna. Ibland får patienten nässelutslag på kroppen i samband med svullnaden. I svåra fall påverkas talet och andningen.

Biverkningen är framförallt associerad med vissa antibiotikasorter och ACE-hämmare (en sorts blodtrycksmedicin). Angioödem kan uppstå flera år efter behandlingsstart med ACE-hämmare.

Swedegene studerar om genetiska skillnader mellan individer kan förklara varför vissa patienter drabbas av angioödem kopplat till läkemedel. Hittills har 479 patienter samlats in till studien.

Swedegene har publicerat följande vetenskapliga artiklar om angioödem:

Wadelius M, Marshall SE, Islander G, Nordang L, Karawajczyk M, Yue QY,  Terreehorst I, Baranova EV, Hugosson S, Sköldefors K, Pirmohamed M, Maitland van der Zee AH, Alfirevic A, Hallberg P, Palmer CNA. ”Phenotype standardisation of angioedema in the head and neck region caused by agents acting on the angiotensin system”, Clin Pharmacol Ther 2014;96:477-481.

Hallberg P, Nagy J, Karawajczyk M, Nordang L, Islander G, Norling P, Johansson HE, Kämpe M, Hugosson S, Yue QY, Wadelius M. ”Comparison of clinical factors between patients with angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced angioedema and cough”, Ann Pharmacother 2017 Apr;51(4):293-300.

Här finns en sammanfattning (på svenska).