Hörselnedsättning

Hörselnedsättning är en känd biverkning av antibiotikasorten aminoglykosider. Fass listar hörselnedsättning som vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) av läkemedlet Gensumycin, som är av sorten aminoglykosider.

Swedegene har hittills samlat in 6 fall av hörselnedsättning kopplat till aminoglykosider.