Påverkan på saltbalansen i bloden

Hyponatremi innebär att halten av blodsaltet natrium i blodet sjunker. Biverkningen är associerad med antidepressiva läkemedel och läkemedel mot epilepsi, så kallad antiepileptika.

Hyponatremi brukar ge förvirring, kramper, illamående, trötthet och ostadighet.

Swedegene har hittills samlat om 36 fall av hyponatremi till studien.