Nyheter

40 000 svenskar har vaccinerats med Comirnaty

I början av veckan uppskattades cirka 40 000 personer ha vaccinerats med Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty mot covid-19 i Sverige. Vaccinationen har hittills resulterat i tio handlagda biverkningsrapporter. Det rör sig framförallt om förväntade milda symtom som rodnad vid injektionsstället eller feber. Enstaka fall av lindrig överkänslighetsreaktion och perifer ansiktsförlamning har även rapporterats, liksom rosfeber.
 
Biverkningarna är kända sedan tidigare och finns listade i Comirnatys produktinformation.
Två av rapporterna handlar om inrapporterade dödsfall som inträffat några dagar efter vaccinationen. I båda fallen rör det sig om äldre personer med tidigare grundsjukdom som avlidit.
Läkemedelsverket skriver i ett pressmeddelande att det inte finns något etablerat orsakssamband mellan dödsfallen och vaccineringen. Myndigheten understryker att det är viktigt att komma ihåg att det även i ett normalläge inträffar ett antal dödsfall i befolkningen, framförallt bland äldre, som inte har någon koppling till läkemedelsbehandling eller vaccination.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *