Patologisk fraktur/atypiska frakturer

Patologisk fraktur eller atypiska frakturer innebär att benbrott uppträder oväntat, utan att  benet är belastat. Biverkningen är associerad med bisfosfonater (till exempel Fosamax eller alendronat) som används mot benskörhet.

Risken för att drabbas av atypiska frakturer vid behandling av bisfosfonater är låg i jämförelse med de frakturer som kan förebyggas med hjälp av behandlingen.

Hittills ingår 107 patienter i studien som har använt bisfosfonater och drabbats av frakturer i benet eller i käken. 

Vi har skrivit mer om biverkningen här.