Pankreatit och behandling med azatioprin

Swedegene har bekräftat en association mellan bärarskap av immungenerna HLA-DQA1*02:01 och HLA-DRB1*07:01 och risken för att utveckla pankreatit av den immunsupprimerande läkemedlet azatioprin. I studien ingick 19 individer med inflammatorisk tarmsjukdom som hade drabbats av pankreatit vid behandling med azatioprin. Bärare av HLA-DQA1*02:01 och HLA-DRB1*07:01 hade en högre risk för pankreatit jämfört med populationskontroller och kontroller matchade för samma typ av inflammatorisk tarmsjukdom. Riskökningen sågs främst hos patienter med Crohns sjukdom, där bärarskap av immungenerna var associerad med ca 7% risk för pankreatit, jämfört med ca 2% hos icke-bärare. Detta skulle i framtiden kunna användas för att identifiera patienter som har nytta av noggrann monitorering av möjlig pankreaspåverkan vid behandling med azatioprin.

Källa: Ås J, Bertulyte I, Eriksson N, Magnusson PKE, Wadelius M, Hallberg P. HLA variants associated with azathioprine-induced pancreatitis in patients with Crohn’s disease. Clin Transl Sci. 2022 May;15(5):1249-1256.