Nyheter

Så många biverkningar rapporterades under 2016

Läkemedelsverket tog emot 8 465 biverkningsrapporter förra året. Merparten av rapporterna (75 procent) kom från hälso- och sjukvården och de övriga från patienter och konsumenter. Den vanligaste rapporterade biverkningen var blödningar av blodförtunnande läkemedel.

60 procent av de misstänkta biverkningarna hade drabbat kvinnor. De vanligaste biverkningarna var kopplade till avvikelser vid behandling av nervsystemrelaterade besvär. 40 procent av de misstänkta biverkningarna hade drabbat män och bland dessa var njur- och urinrelaterade besvär vanligast förekommande.

Kerstin Jansson, enhetschef på Läkemedelsverket, skriver i rapporten:

–   Det är positivt att vi ser att misstänkta biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket för utredning i ökande grad men samtidigt vet vi att det finns en stor underrapportering. Det är särskilt viktigt att man rapporterar in allvarliga eller okända biverkningar.

Under 2016 anmäldes 4 197 så kallade allvarliga biverkningar. Dessa kan leda till döden, vara livshotande, kräva eller förlänga sjukhusvård, leda till invalidisering, medföra missbildning eller bedömas vara av en annan medicinsk viktig händelse. Swedegene studerar specifikt allvarliga och dosoberoende biverkningar och vi vill komma i kontakt med personer som har drabbats av sådana. Biverkningarna måste ha medfört kontakt med vården och vara dokumenterade i journal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *