Nyheter

Vetenskapsrådet efterlyser läkemedel mot narkolepsi

Vetenskapsrådet (VR) har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsområdet om narkolepsi kopplat till Pandemrix. Myndigheten har nyligen publicerat en uppföljning av den första rapporten där man konstaterar att det finns kunskapsluckor men att det pågår kliniska prövningar för att ta fram läkemedel mot sjukdomen.

De läkemedel som idag används behandlar enbart symtomen. VR efterlyser läkemedel som behandlar uppkomsten av sjukdomen. Narkolepsi beror på att hjärnan har en förlust av nervceller som producerar hormonet hypokretin. Önskvärt vore därför att läkemedel tas fram som ersätter hypokretinet.

Hypokretin i näsan har testats på människor och har visat sig ha en viss effekt på nattsömn. Möss har även behandlats med hypokretin-receptoragonister vilket har höjt vakenhetsgraden på djuren.

VR konstaterar i rapporten att det råder kunskapsluckor både vad som orsakat biverkningen och hur långtidseffekterna ser ut för olika behandlingar. Narkolepsiregistret öppnades 2013 där möjligheter erbjuds forskare att titta närmare på området.

Det är känt att det finns en ärftligt ökad risk att utveckla narkolepsi. Nästan alla patienter som har diagnosticerats med narkolepsi bär på en vanlig genvariant av HLA. Genvarianten finns hos 30 procent av befolkningen, men endast 0,02 procent utvecklar narkolepsi. Man tror därför att det även krävs andra gener och/eller riskfaktorer för att utveckla sjukdomen.

Swedegene samlar för närvarande in fall där koppling konstaterats mellan Pandemrix och narkolepsi. Syftet är att finna andra predisponerande gener.

 

Källor:

Läkemedelsvärlden.

Vetenskapsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *