Nyheter

Noceboeffekten kan öka antalet rapporterade biverkningar

Noceboeffekten är motsatsen till placeboeffekten och innebär att negativa förväntningar kan förvärra en symtombild. Enligt en nyligen publicerad studie i The Lancet kan förekomsten av rapporterade biverkningar öka om patienten förväntar sig biverkningar av en behandling.

Bakgrund till artikeln utgörs av tidigare observationsstudier som visar att var femte patient som behandlas med statiner (kolesterolsänkande läkemedel) drabbas av muskelsvaghet eller muskelvärk. I randomiserade och blindade studier där patienterna inte känner till behandlingen är biverkningarna färre. Publiceringen i the Lancet kan nu möjligen ge en förklaring till detta fenomen.

Studien delades upp i två faser. I den första fasen, som var randomiserad och blindad, fick 10 000 studiedeltagare med högt blodtryck och minst tre andra kardiovaskulära riskfaktorer behandling med antingen statiner eller placebo i fyra års tid. I fas nummer två, som inte var blindad, fick samma patienter välja mellan att ta statiner eller att avstå behandlingen i ytterligare två år.

I den första fasen, där patienterna inte kände till behandlingen, sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad vad gäller muskelsvaghet mellan de båda grupperna. I den andra fasen var de rapporterade fallen av muskelbesvär däremot 41 procent högre bland de som (medvetet) behandlats med statiner jämfört med de som avstått behandlingen.

Läkarna som står bakom undersökningen påpekar att statiner är bland de bästa behandlingsmetoderna för att sänka höga kolesterolnivåer och att det är viktigt att förskrivare informerar patienter om möjliga biverkningar utan att väcka onödig rädsla eller oro.

Källa: Gupta, Ajay, et al ” Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase, The Lancet, publicerad online 2 maj 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *