Nyheter

Swedegene studerar överviktsproblematik kopplat till psykofarmaka

Swedegene studerar metabol rubbning kopplat till användning av antidepressiva läkemedel.
– Vi samlar kontinuerligt in nya fall och vill komma i kontakt med personer som använder psykofarmaka, säger Pär Hallberg, projektledare för studien. 

Övervikt är ett globalt folkhälsoproblem och räknas som en av de största hälsoriskerna i utvecklade länder. Under 2008 uppskattades 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor vara överviktiga världen över. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) skulle cirka 75 procent av alla dödsfall som är relaterade till kardiovaskulära sjukdomar kunna undvikas med hjälp av livsstilsförändrande åtgärder.

En försvårande faktor är att många som lider av överviktproblematik använder antidepressiva läkemedel som i sig kan ge svåra biverkningar i form av viktuppgång. Om man drabbas av viktuppgång i samband med användning av antidepressiva läkemedel så är det viktigt att inte sluta använda ett läkemedel från en dag till en annan utan att först tala med sin läkare. Ofta finns det andra behandlingsmetoder som inte ger samma biverkningar.

Swedegene studerar om genetiska skillnader mellan individer kan förklara varför vissa patienter drabbas av viktuppgång. Hittills har 46 patienter samlats in till studien.

– Vi samlar kontinuerligt in nya fall och vill komma i kontakt med personer som använder psykofarmaka. I våra studier ingår både personer som har drabbats av biverkningar av de aktuella medicinerna och personer som kan fungera som kontroller, dvs. som inte har drabbats av biverkningar, säger Pär Hallberg.

Källor: Christina Johnson, ”Wide Effect: Drugs that promote weight gain”, US San Diego Health, 3/3-15.

Domecq, Juan Pablo et al, “Drugs Commonly Associated With Weight Change: A Systematic Review and Meta-analysis”, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Volume 100, Issue 2, 1/2-15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *