Forskning

Hälseneruptur är en känd med sällsynd biverkning av fluorokinoloner

Hälsenan är kroppens starkaste sena. Trots detta så är det just denna sena som oftast rupturerar. Tillståndet heter hälseneruptur och innebär att hälsenan helt eller delvis går av under fysisk aktivitet utan yttre våld. Oftast uppstår skadan vid racketsporter.

90 procent av de som drabbas är män och medelåldern ligger mellan 35-40 år. En majoritet av de som får en ruptur har inte tidigare haft problem med hälsenan, varför det är svårt att förutse denna skada. Ruptur av hälsenan är ett resultat av överbelastning men kan i sällsynta fall även uppkomma i samband med medicinering av antibiotikagruppen fluorokinoloner.

Konvalescenstiden är lång och de som drabbas får ofta en längre tids funktionsnedsättning. Det är vanligt att personer som professionellt sysslar med idrott inte går tillbaka till sin ursprungliga aktivitetsnivå. Detta beror bland annat på rädsla för att de ska få skadan på nytt men också för att hälsenan inte har återfått sin normala funktion.

Diagnosen hälseneruptur ställs kliniskt och det är därför viktigt att läkare får titta på hälsenan i ett så tidigt stadium som möjligt för att inte skadan ska förvärras.

Swedegene undersöker om det finns genetiska skillnader mellan individer som har drabbats av ruptur av hälsenan relaterat till fluorokinoloner (exempelvis Ciprofloxacin).

Förhoppningen är att det i framtiden ska vara möjligt att identifiera patienter som riskerar att drabbas av biverkningen innan behandling av dessa läkemedel. Hittills har 19 fall samlats in till studien.

Källor: www.internetmedicin.se, ”hälseneruptur, akut” www.doktorn.com, ”hälsenebristning (hälseneruptur) www.lakartidningen.se, ”individualiserad behandling viktig vid akut hälsenruptur”, 2 sept 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *