Forskning

Ökad risk för blödning hos personer som använder blodförtunnande läkemedel

En ny forskningsstudie har kartlagt sambandet mellan subdurala blödningar och användningen av blodförtunnande läkemedel. Detta efter att antalet subdurala blödningar har ökat.

I Danmark har användningen av blodförtunnande läkemedel fördubblats mellan år 2000 och 2015. Samtidigt har även antalet så kallade subdurala blödningar ökat, vilket är en blödning mellan skallbenet och hjärnan. För att ta reda på om det finns ett samband mellan den ökade användningen av blodförtunnande läkemedel och subdurala blödningar har danska forskare tittat på data för 10 010 patienter från det danska patientregistret och cirka 400 000 kontrollpatienter.

Resultatet presenteras i den nyligen publicerade forskningsartikeln “Association of Antithrombotic Drug Use With Subdural Hematoma Risk” (2017). Den visar att nästan hälften av de patienter som drabbas av subdurala blödningar samtidigt använder blodförtunnande läkemedel.

Störst risk att drabbas av blödningar har patienter som använder vitamin K-antagonister såsom warfarin tillsammans med trombocythämmande läkemedel såsom lågdos acetylsalicylsyra eller klopidogrel. Samtidig användning av båda dessa läkemedelsgrupper är tre till åtta gånger vanligare hos personer som drabbats av blödningar.

Forskarna betonar i artikeln att blodförtunnande läkemedel har en stor nytta hos personer som bland annat riskerar att drabbas av blodpropp, men kunskapen är viktig när läkaren ska bedöma risken respektive nyttan med ett läkemedel innan ordination.

Källa:

Gaist, David et al “Association of Antithrombotic Drug Use With Subdural Hematoma Risk” Jama, februari 2017. Doi:10.1001/jama.2017.0639

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *