Nyheter

Regeringen vill förenkla läkemedelsuppföljningen

Det ska bli lättare att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra läkemedelsanvändningen inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens läkemedelsregister ska bli enklare att använda för att utvärdera enskilda läkemedel.
 
Det förslaget ingår i en proposition som regeringen lämnade till riksdagen i förra veckan.
Det nya förslaget går i linje med den lagrådsremiss som regeringen gav i februari och innebär att Socialstyrelsens läkemedelsregister ska kunna användas för att utvärdera läkemedel och dess användning, effekter och biverkningar.
 
Förslaget innebär i praktiken att det blir lättare att få ut uppgifter som tidigare endast vart avsedda för formella forskningsprojekt som föregått etiskt godkännande. Kvalitetsarbete som inte ingår i formella forskningsprojekt kan nu underlättas med den nya ändringen.
 
– Med dessa lagändringar vill vi förbättra läkemedelsansvändningen och på så sätt öka patientsäkerheten. Hälso- och sjukvården kan nu få bättre verktyg för att följa upp dels läkemedels effekter för den individuella patienten och dels kostnadseffektivitet för samhället, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett Pressmeddelande på regeringens hemsida.
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *