Forskning

Swedegene studerar psykiska biverkningar av malariaprofylax

Läkemedlet meflokin har funnits på marknaden sen 1980-talet och används för att förebygga parasitsjukdomen malaria. Medicinen är verksam mot alla fyra arterna mot malariaparasiten: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale och Plasmodium vivax.

Meflokin används också för att bota malaria om den redan uppstått, då i cirka fem gånger så hög dos. Liksom alla läkemedel är meflokin förknippat med biverkningar, bland annat psykiska biverkningar som mardrömmar, ångest, depression, rastlöshet och förvirring. De flesta psykiska biverkningar som uppstår efter intag av meflokin visar sig redan efter tre doser, varför medicineringen bör starta två till tre veckor före avresa till land med förekomst av malaria. Är man en person som tidigare har drabbats av krampanfall alternativt depression, generaliserat ångestsyndrom, psykos eller schizofreni så bör man inte använda detta läkemedel.

Swedegene har i nuläget samlat in 78 fall där personer drabbats av psykiska biverkningar av antibiotika eller meflokin. 

Källa: www.medibas.se ”meflokin”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *