Forskning

Ny studie visar att screening kombinerat med kliniskt stöd leder till ökad patientsäkerhet

En ny studie har undersökt m farmakogenetisk screening i kombination med ett kliniskt datorbaserat stöd kan påverka antalet akutbesök och sjukhusinläggningar hos personer som får behandling i hemmet.

Under 2013 fick 3,5 miljoner amerikaner vård i hemmet och marknaden omsatte 18 miljarder dollar. De flesta patienter som får vård i hemmet är äldre personer som använder ett flertal läkemedel samtidigt. Detta leder till att de kan drabbas av läkemedelsrelaterade problem som exempelvis biverkningar och därför måste uppsöka en akutmottagning eller läggas in på sjukhus.

En forskargrupp har studerat om farmakogenetisk screening i kombination med ett kliniskt datorbaserat stöd kan påverka antalet akutbesök och sjukhusinläggningar hos personer som får behandling i hemmet. Farmakogenetisk screening innebär att ett blodprov tas innan ordination av läkemedel för att se om patienten löper risk att drabbas av biverkningar.

Resultatet, som presenteras i artikeln”Clinical impact of pharmacogenetic profiling with a clinical decision support tool in polypharmacy home health patients: A prospective pilot randomized controlled trial” (2017) bygger på data insamlad från hemsjukvården i Searcy, Arkansas mellan februari 2015 och februari 2016. En kontrollgrupp har fått sedvanlig rådgivning av en farmaceut, men de har inte screenats innan ordination eller fått hjälp via ett kliniskt datorbaserat stöd. Forskarna har sedan jämfört hur ofta patienterna i de båda grupperna blir inlagda på sjukhus mellan 30 till 60 dagar efter att de har påbörjat sin hemsjukvård.

Patienterna som ingår i studien är 50 år eller äldre och använder flera läkemedel samtidigt. Resultatet visar bland annat att olämpliga kombinationer av läkemedel har kunnat undvikas i den screenade gruppen och att besöken på akutmottagningen och återinläggningar på sjukhus har minskat i omfattning. Författarna drar slutsatsen att farmakogenetisk screening kombinerat med kliniskt stöd kan minska antalet vårdkrävande läkemedelsbiverkningar bland äldre patienter som använder flertalet läkemedel samtidigt.

Källa: Elliot, Lindsay S et al “Clinical impact of pharmacogenetic profiling with a clinical decision support tool in polypharmacy home health patients: A prospective pilot randomized controlled trial” PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0170905 February 2, 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *