Forskning Okategoriserade

Ny grupp av antibiotika kan vara på väg

En ny grupp av molekyler med antibakteriell effekt har identifierats av forskare i Sverige och utomlands. De antibakteriella effekterna ska ha effekt mot många bakterier som är antibiotikaresistenta, vilket skapat förhoppningar om att utveckla nya antibiotika med färre biverkningar.

Världens antibiotikaresistens är påtaglig och utvecklingen av nya läkemedel har de senaste 50 åren legat på en låg nivå.  Majoriteten av de antibiotikum som i dag använd inom vården fungerar genom att hämma bakteriernas förmåga att bilda en skyddande cellvägg, så att bakterierna spricker. Nya sorters antibiotika binder istället till molekylen Lipid II, som alla bakterier behöver för att bygga upp en cellvägg. Antibiotikum som som binder sig till Lipid II är ofta stora molekyler, som är svåra att förändra. Vissa problematiska bakterier omger sig dessutom med ett cellmembran, som dessa antibiotikum inte rår på.

– Lipid II är en mycket attraktiv måltavla för nya antibiotika. Vi har identifierat de första små antibakteriella substanserna som verkar genom att binda till denna fettmolekyl, och i vår studie hittade vi inga resistenta bakteriemutanter vilket är mycket lovande, säger Birgitta Henriques Normark, i ett pressmeddelande. Hon är professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet och är en av tre författare till den nya artikeln.

I den nya studien hittade forskarna en grupp molekyler som kallas THCz. Dessa hämmar bildandet av bakteriernas cellvägg genom att bilda till Lipid II. Nu hoppas forskarna att molekylernas storlek kan öppna vägar för att förändra dess egenskaper.

– Fördelen med små molekyler som dessa är att de är lättare att förändra kemiskt. Vi hoppas kunna förändra THCz så att den antibakteriella effekten ökar och eventuella negativa effekter på människans celler minskar, säger Fredrik Almqvist, professor vid kemiska institutionen på Umeå universitet.

Forskarna såg i laboratorium att THCz har en antibakteriell effekt för många resistenta bakterier, däribland bakterier som orsakar gonorré och tuberkulos. Forskarna kunde inte se några bakterier som utvecklar resistens mot THCz.

Studien, som är ett resultat av ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet, Umeå universitet och Bonns universitet, har publicerats i tidskriften PNAS och kan läsas här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *