Forskning

Amerikansk forskningsstudie kartlägger läkemedelsbiverkningar som leder till akutbesök

Den nyligen publicerade forskningsstudien ”US Emergency Department Visits for Outpatient Adverse Drug Events, 2013-2014” (2016) undersöker vilka typer av läkemedelsbiverkningar som leder till akutbesök på amerikanska sjukhus under 2013 och 2014. Studien baserar sig på data för 42 585 akutfall.

Resultatet visar att fyra av tusen amerikaner som besöker en akutmottagning gör det på grund av en läkemedelsbiverkning.  I genomsnitt 27 procent av dessa akutbesök leder till sjukhusinläggning och bland personer över 65 år blir närmare hälften inlagda. För barn upp till nitton år är antibiotika det läkemedel som leder till flest akutbesök. Bland barn och ungdomar mellan sex och nitton år är antipsykotiska läkemedel den näst vanligaste orsaken till akutbesök på grund av biverkningar. Bland äldre personer över 65 år ligger antikoagulantia, läkemedel mot diabetes och morfin eller liknande smärtstillande mediciner bakom 60 procent av alla akutbesök orsakade av biverkningar.

Sedan 2005 och 2006 har akutbesöken på grund av biverkningar av antikoagulantia och läkemedel mot diabetes ökat, medan akutbesöken som beror på biverkningar av antibiotika har minskat. Författarna föreslår att patientsäkerheten bör förbättras vid behandling av dessa läkemedel.

 

Källa:

Shehab, Nadine et al, ”US Emergency Department Visits for Outpatient Adverse Drug Events, 2013-2014”, JAMA. 2016;316(20):2115-2125. doi:10.1001/jama.2016.16201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *