Forskning

Ny studie visar att screening kombinerat med kliniskt stöd leder till ökad patientsäkerhet

Share List En ny studie har undersökt m farmakogenetisk screening i kombination med ett kliniskt datorbaserat stöd kan påverka antalet akutbesök och sjukhusinläggningar hos personer

Läs mer