Användningen av elektroniskt expertstöd (EES) fördubblades under förra året

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som används på apotek för att se om patientens nya recept passar ihop med den övriga läkemedelsanvändningen. Om patienten ger sitt godkännande får farmaceuten den information som behövs för att avgöra om doseringen och läkemedelet i fråga är lämplig mot bakgrund av läkemedelslistan. Farmaceuten kan bland annat anmärka på om det finns flera läkemedel som har samma verkan, om det finns olyckliga kombinationer av läkemedel eller om dosen måste sänkas utifrån patientens ålder.  

E-hälsomyndigheten meddelar nu att användningen av EES fördubblades under 2016. Systemet användes vid 950 000 tillfällen jämfört med 400 000 tillfällen året innan.

Robert Svanström som är chefsfarmaceut vid Sveriges Apoteksförening säger att förhoppningen är att alla farmaceuter på samtliga apotek i Sverige ska använda EES i sin vardag och därmed bidra till en bättre läkemedelsanvändning.

 

Källor:

www.e-hälsomyndigheten.se

Lämna ett svar