Nyheter

E-hälsomyndigheten har startat arbete med nationell läkemedelslista

Användningen av elektroniskt expertstöd (EES) fördubblades under förra året. Nu rapporterar e-hälsomyndigheten att arbetet med den så kallade läkemedelslistan tar fart under nästa år.

I dagsläget kan varken apotekspersonal, läkare eller patient få en samlad information om vilka läkemedel som patienten fått via recept. Detta gör ofta att det är patienten själv som för informationen vidare till personal inom vården.

Apotekslistan ska därför användas för att vården, apoteken och patienten själv ska få tillgång till samlad information från en och samma källa om vilka läkemedel som patienten fått utskriven. Det ska därmed bli lättare att upptäcka felaktiga kombinationer av läkemedel för att exempelvis undvika läkemedelsbiverkningar och för att öka patientsäkerheten.

E-hälsomyndigheten rapporterar att arbetet med en förstudie till läkemedelslistan är igång för att ta reda på vad som krävs för att införa en ny teknisk plattform. I december 2016 presenterade regeringen en departementspromemoria om förslag till en ny lag om nationell läkemedelslista. Promemorian är nu på remiss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *