Nyheter

Fler äldre behandlas med fler än tio läkemedel samtidigt

Äldre personer som behandlas med fler än tio läkemedel samtidigt ökar. Det framkommer i Socialstyrelsens nya rapport ”Säker vård. En indikatorbaserad uppföljning”.

Statistiken visar att en av tio över 75 år behandlas med fler än tio läkemedel. Fenomenet kallas polyfarmaci och är en känd riskfaktor för vårdskador och sjukhusinläggningar. Risken att drabbas av en läkemedelsbiverkning ökar med 48 procent om patienten behandlas med mellan sex till tio läkemedel samtidigt, jämfört med fem eller färre läkemedel, enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen.

2005 låg andelen äldre som behandlades med tio läkemedel eller mer på strax under nio procent. Tio år senare låg siffran på strax under elva procent. Ökningen kan, enligt Socialstyrelsen, delvis förklaras av en allmänt ökad medellivslängd inom befolkningen men är också en indikator på hur väl vården fungerar.

I Jönköping, Uppsala och Kronobergs län använde 12 procent av patienterna över 75 år tio läkemedel eller mer i december 2015. I Södermanland, Örebro, Kalmar och Dalarna låg motsvarande siffra på strax under tio procent under samma tidsperiod.

 

Källor:

Socialstyrelsen, ”Säker vård. En indikatorbaserad uppföljning” (2017).

Läkemedelsvärlden, ”Fler äldre än tidigare får fler än tio läkemedel”, (24 januari 2017).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *