Nyheter

Ny app ska upptäcka symtom på biverkningar

En ny app har tagits fram för att snabbt upptäcka symtom på läkemedelsbiverkningar. Appen är tänkt att användas av patienter och deras anhöriga.

I dagsläget bidrar läkemedelsbiverkningar till var tionde sjukhusinläggning. En sammanställning har visat att tre procent av alla dödsfall som inträffade i Sverige 2001 kunde tillskrivas dödliga läkemedelsbiverkningar. Det motsvarar 3000 personer årligen. Upptill 60 procent av de sjukhusinläggningar som beror på biverkningar av läkemedel anses vara möjliga att förebygga. Kanske kan den nya appen vara ett steg i detta arbete.

Medikoll, som appen kallas, hjälper patienten att kontrollera om de symtom som uppstår kan bero på läkemedelsbiverkningar och finns både till Iphone och till Android, det skriver Expressen. Patienten uppger inledningsvis ålder och kön och svarar sedan på ett antal frågor om läkemedel och nytillkomna symtom som debuterat den senaste månaden. Appen sänder sedan ut en varning och ger förslag på lämpliga åtgärder om de symtom som patienten upplever kan bero på biverkningar av de aktuella medicinerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *