Nyheter

Äldre patienter löper högre risk att drabbas biverkningar

Vissa läkemedel är mer riskfyllda att använda bland äldre personer än bland yngre. Om det inte finns särskilda skäl för äldre att använda vissa läkemedel så bör de helt undvikas, det skriver Socialstyrelsen i sin nya rapport ”Säker vård. En indikatorsbaserad uppföljning”.

Myndigheten listar bland annat läkemedel som bensodiazepiner med lång halveringstid för att de är förenade med risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall. Det smärtstillande läkemedlet tramadol nämns också, som kan ge illamående och förvirring. Tramadol bör inte kombineras med andra läkemedel som påverkar signalsubstansen serotonin, då det ökar risken att drabbas av serotonergt syndrom. Detta är ett potentiellt farligt tillstånd som kan uppstå vid läkemedelsförgiftning. Socialstyrelsen skriver att dessa läkemedel, bland andra, endast bör användas om förskrivande läkare har bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna.

Rapporten visar även att andelen äldre personer som hämtar ut läkemedel som anses riskfyllda har minskat från 14 procent till 7,8 procent. Andelen äldre än 75 år som hämtat ut riskfyllda läkemedel har minskat sedan 2005. Statistiken visar att kvinnor hämtar ut riskfyllda läkemedel i något högre utsträckning än män, men skillnaden mellan könen minskar.

De län som sticker ut är Halland, Västra Götaland och Stockholm. Här hämtar man ut högst andel olämpliga läkemedel i landet, strax över åtta procent. I Västmanland, Kalmar och i Gotlands län hämtar man ut lägst andel olämpliga läkemedel, strax över sex procent.

 

Källor:

Socialstyrelsen: ”Säker vård. En indikatorsbaserad uppföljning” (2017).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *