Forskning

Läkemedelsbiverkningar är vanligt förekommande men underrapporterade

I den nyligen publicerade forskningsartikeln ”Adverse Drug Reactions in a Tertiary Care Emergency Medicine Ward – Prevalence, Preventability and Reporting” (2016) undersöktes förekomsten av allvarliga läkemedelsbiverkningar inom akutmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna mellan september 2008 och september 2009.

Totalt ingick 706 patienter i studien vars journaler granskades av specialistläkare på kliniken och specialistläkare i klinisk farmakologi.

Resultatet visade att av de 706 patienterna drabbades 284 (40 procent) av minst en läkemedelsbiverkning under den aktuella perioden. Av dessa bedömdes 146 fall vara av den karaktär som bör ha rapporterats till Läkemedelsverket. Endast två fall hade dock rapporterats in vilket motsvarar en procent. Detta bekräftar bilden från tidigare studier som visat att läkemedelsbiverkningar är vanligt förekommande inom sjukvården men att de inte rapporteras till Läkemedelsverket i den utsträckning som är önskvärt. Artikeln pekar på flera orsaker till underrapporteringen: omedvetenhet, brist på implementerade rutiner och tidsbrist.

 

Källa: ”Adverse Drug Reactions in a Tertiary Care Emergency Medicine Ward – Prevalence, Preventability and Reporting” (2016), Rydberg, D, Holm, L, Engqvist, I, Fryckstedt, J, Lindh, J, Stiller, C-O, Asker-Hagelberg, C.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *