Forskning

Läkemedelsbiverkningar är vanligt förekommande men underrapporterade

Share List I den nyligen publicerade forskningsartikeln ”Adverse Drug Reactions in a Tertiary Care Emergency Medicine Ward – Prevalence, Preventability and Reporting” (2016) undersöktes förekomsten

Läs mer