Nyheter

Läkemedelsinducerad hjärtarytmi bland äldre

Förekomsten av hjärtarytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP, och förskrivningen av läkemedel som orsakar denna potentiellt livshotande hjärtrubbning är högre än som tidigare varit känt. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen.

Rapporten visar att nästan 500 000 svenskar som är 65 år eller äldre använder läkemedel som ökar risken att drabbas av hjärtarytmi. Av dessa läkemedel är nästan hälften antidepressiva läkemedel. Risken att drabbas av biverkningar som påverkar hjärtrytmen ökar hos äldre personer, framförallt om de samtidigt använder andra läkemedel. Enligt rapporten använder personer som är över 75 år i genomsnitt fem olika läkemedel. En riskfaktor är samtidig användning av vätskedrivande läkemedel som påverkar saltbalansen i blodet, liksom samtidig behandling för hjärt- och kärlsjukdom.

För att fastställa diagnosen Torsades de Pointes krävs en EKG-undersökning. Förra året registrerades drygt 600 sådana fall genom EKG. Författarna skriver att mörkertalet för TdP-hjärtarytmi troligen är stort, framförallt utanför sjukhus.  

Idag saknas nationella behandlingsrekommendationer för förskrivning av läkemedel som ökar risken för hjärtarytmi hos äldre. Målet med Socialstyrelsens rapport har därför varit att uppmärksamma förebyggande åtgärder som kan minimera risken för biverkningen i framtiden.

Källa: ”Läkemedel som kan orsaka allvarliga rubbningar i hjärtats rytm. Fokus på förskrivning av antidepressiva och antipsykotiska läkemedel till äldre” Socialstyrelsen, 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *