Forskning

Allmänhetens syn på läkemedelsinformation och självrapportering

Vad har allmänhetens egentligen för uppfattningar om läkemedelsinformation och konsumentrapportering av biverkningar? Ett forskarteam har gjort en undersökning i Asturien i norra Spanien där 107 personer intervjuades på gatan och 295 svarade genom att självständigt fyllda i en enkät. Totalt deltog 402 personer i studien. Samtliga var över 18 år.

Undersökningen visade att 82,3 procent hade använt läkemedel de senaste tre månaderna, varav 62,4 procent hade använt receptbelagd medicin. En fjärdedel av respondenterna uppgav att de aldrig läser produktinformationen på bipacksedeln. Cirka 60 procent uppgav att de alltid läser produktinformationen.

En hög andel, hela 82,8 procent, svarade att de inte är medvetna om möjligheten att självständigt rapportera biverkningar genom konsumentrapportering. 86,1 procent ansåg emellertid att det är bra att möjligheten att göra detta finns. Synen på betydelsen av konsumentrapportering var kopplad till både utbildningsnivå och ålder, där högt utbildade och unga ansåg detta som mycket viktigt.

Författarna bakom studien konstaterar att allmänheten har ett stort intresse för användbar information som rör läkemedel och säkerhet, detta inkluderar självrapportering av biverkningar som till stor del fortfarande är okänd för ett flertal. I Spanien, där undersökningen gjordes, anser 18,1 procent av befolkningen att det inte är nödvändigt med en internetuppkoppling i hemmet. Författarna till studien påpekar att detta bör tas i beaktande när ansvariga myndigheter utformar sätt för medborgarna att själva rapportera biverkningar. Att enbart erbjuda internetbaserade tillvägagångssätt är ur denna aspekt problematiskt.

Källa: Salgueiro, E, et al, “What can we learn from the public’s understanding of drug information and safety A population survey”, International Journal of Pharmacy Practice, 2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *