Nyheter

Ny fördjupad förstudie gällande den Nationella läkemedelslistan

En förändring som är efterlängtad av många är ett system där hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att se vilka läkemedel som har förskrivits till en patient oavsett vem som har förskrivit dem. Nu har regeringen gett e-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram de tekniska lösningar som krävs för en ny nationell läkemedelslista till mars nästa år.

Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Nu tar vi ett viktigt steg närmare införandet, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Tanken med läkemedelslistan är att vårdpersonal ska kunna se och därmed undvika att patienten erhåller läkemedel som inte är lämpliga att kombinera.

Uppdraget, som beslutades den 19 oktober, innebär bland annat att e-hälsomyndigheten ska planera och förbereda tekniska anslutningar till läkemedelslistan från de vård- och apotekssystem som berörs. De ska även förbereda en webbaserad ingång som ger behörig personal åtkomst till registret, uppskatta vilka kostnader som införandet av läkemedelslistan innebär för apoteksaktörer samt utreda vilka insatser som krävs för att informations- och cybersäkerheten säkerställs.

E-hälsomyndigheten har tidigare gjort en översiktlig förstudie som nu tas vidare med det nya konkreta uppdraget. Detta ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 31 mars 2018.

Källa: regeringen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *